Search results

  1. Nokia1202

    [Chia sẻ] CHARLIE TÊN VẨN CHƯA QUEN NGƯỜI DÂN THỊ THÀNH .. !

    Tiếp đi chú ơi. Con rất thích vùng đất Tây Nguyên này,đi cũng mấy lầnrồi mà ko chán. Nhớ con đường từ BMT qua Khánh Hòa quá,đèo Phượng Hoàng năm 2013 nhớ mãi.