Search results

  1. B

    Visa Hàn 5 năm còn hạn đến 2023

    Mình vừa đổi pp mới , nhưng visa Hàn còn hạn đến 2023 thì mình có thể sử dụng pp cũ có visa Hàn và pp mới để nhập cảnh vào Hàn quốc được. Các anh chị nào có trường hợp tương tự như thế này không ? Xin em biết , thật bối rối với trường hợp visa Hàn. Passport cũ phần visa vẫn ok nhưng có đục lỗ...
  2. B

    [Chưa chốt đoàn] kế hoạch đi ÚC ( 20/1/2020 đến 31/01/2020)

    Gia đình hiện 5 người đã có visa Úc định đi trong dịch Tết 2020 . Anh chi nào có kinh nghiệm phươt Úc thì tư vấn . Đi từ HCM - Melbourn - Canberan Sydeney - HCM. Có ai đi cùng thì lập team Thanks all