What's new

Search results

  1. sonzin1979

    Điều điên rồ nhất bạn đã từng làm trong đời

    Bị giám thị túm cổ rồi quay ra cay cú .chửi loạn ở đây hả :gun
  2. sonzin1979

    Làm thẻ Debit: chọn ngân hàng nào bây giờ???

    Có chạy ko thì bảo... Bác tichuot mới đi tập huấn 722 về nên bắn chuẩn lắm :gun Bạn 88 bị xơi 3 phát cảnh cáo mà vẫn ko chạy thì ...Đoàng 1 phát ngỏm lun cái nick đấy...:)) Té đi cho lành BẠN ƠI :LL
Top