What's new

Search results

  1. silence_night

    Đảo Cồn cỏ

    Hè này bọn em định đi chơi ở miền Trung. Em nghe nói ở Quảng Trị có Đảo Cồn cỏ hay lắm. Em tìm cách tới đảo mà không biết đi thế nào. Trong nhà mình đã có ai đi chưa ạ, xin các bậc tiền bối cho em vài lời chỉ giáo quần áo nữ. Em định đi bằng otô, thời gian đi khoảng 4 đêm, 3 ngày ạ.:gun
Top