What's new

Search results

  1. chuachat

    Yêu thương đất Mù Căng Chải

    48h kể từ lúc lại được nhìn thấy Hà Nội, là đã 48h tạm biệt những gương mặt vừa mới kịp thấy thân quen, là 48h xa đất Mù Căng Chải...Vậy mà nhắm mắt lại vẫn nghe thấy tiếng gió xé qua những đoạn đường đèo, thấy màu lúa ngập tràn trong mắt, thấy tiếng cười của cô bé H'Mong. Lần đầu tiên được...
Top