What's new

Search results

  1. K

    [Cung TM] Đến hẹn lại lên, PSG tiến về Khu DL Vinh Sang-Vĩnh Long mừng SN Phuot.vn (18-19/8)

    Re: Đến hẹn lại lên, PSG tiến về Khu DL Vinh Sang-Vĩnh Long mừng SN Phuot.vn (18-19/8 Ku Quân . xế + ôm . 0933312393 Châu đốc . ( có thể lê lết lên sài gòn hoạc chạy từ châu đốc lên ) :D
  2. K

    Châu Đốc - Sihanouk gần kế bên đó mà !!! 7/6---10/6

    Châu Đốc - Sihanouk gần kế bên đó mà !!! 14/6-17/6 Tối thứ 5 10H tập trung bến xe hùng cường 48 phó cơ điều . gần bệnh viện chợ rãy . gởi xe trong bệnh viện luôn . (c) 11h lên xe đi tịnh biên khoảng 7H sáng tới Sáng thứ 6 tới tịnh biên ăn sáng tí làm thủ tục qua của khẩu takeo có 2 cách...
Top