What's new

Search results

  1. N

    Visa UK

    Em được bác kimvanchinh cho số đt trên VFS Hanoi, gọi lên thì đó là số visa Úc, nhưng em hỏi có được nộp visa UK ở Hanoi không thì họ nói chắc chắn là visa UK không phân vùng, nộp ở đâu cũng được. Em có hỏi thêm được 1 bạn dịch vụ trong SG cũng nói thế. Nên chắc em sẽ cứ cố nộp HN xem thế nào :D
  2. N

    Visa UK

    Mọi người ơi cho em hỏi với ạ, em cũng đang tìm hiểu và muốn apply visa UK đi đợt 30/4, em đã lội hết 34 trang để đọc rùi mà chưa thấy ai hỏi câu này. Mọi người có ai biết như em là người hộ khẩu bắc nhưng đang ở trong SG, muốn nộp visa ở VFS Hanoi có được không. Bạn đi cùng em là người miền nam...
Top