What's new

Search results

  1. JustinLee

    Malaysia & Singapore - Dream come true

    To all: Bài viết với mục đích duy nhất là "hồi tưởng về chuyến đi & đóng góp những kinh nghiệm đã trải nghiệm qua" chứ không mục đích dùng để hướng dẫn hay mục đích nào khác. Cũng qua chuyến đi. Justin Lee chân thành cám ơn sự đóng góp, hướng dẫn của tất cả các bạn đã đi và đặc biệt nhất là...
  2. JustinLee

    Rủ rê Malay - Sing (12/4 - 18/4/2012)

    Thân chào tất cả các bạn, sau lần dự tính cuối tháng 2 vừa rồi mình sẽ đi Malay - Sing, rùi do công việc nên đành ở lại định dời sang cuối tháng 3 và lại bất thành. "Tính trước bước không qua" - Gần như đúng với dự đoán của mình.:( Thế nên lần này, quyết định đặt vé máy bay (mặc dù chưa xin...
Top