What's new

Search results

  1. C

    Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!!

    Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!! Plan A: Book vé máy bay -------------------------------------------------- (Nói trước với các bạn đây là lần đầu tiên tui đi Malay, nhờ hướng dẫn của anh chị em nhà Phượt, tui tích cóp được mấy kinh nghiệm quý...
Top