What's new

Search results

  1. tomb

    From Fanxipan with love :)

    Vậy là những ngày gian khổ, vất vả bên nhau đã qua, chúng tôi lại trở về với những guồng quay thường nhật của cuộc sống Sở dĩ tôi lấy cái title là “khát vọng chinh phục” vì thực sự đây là chuyến đi KHÁT KHÔ cả họng mà hi vong chinh phục suýt trở thành ẢO VỌNG. Làm sao quên được cái khát...
  2. tomb

    Điều điên rồ nhất bạn đã từng làm trong đời

    đọc topic này mà ko reply
Top