What's new

Search results

  1. Hip Po

    Hà Nội -Sapa - Hội An - Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (8/8/2011 - 20, 21/8/2011

    Hà Nội -Sapa - Hội An - Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (8/8/2011 - 20, 21/8/2011 Em hiện ở Sài Gòn, hè này định hốt cú chót làm 1 chuyến du lịch cho đã. Lịch trình chưa được rõ ràng lắm nhưng trước mắt là vầy: 9/8: Tối lên tàu đi Sapa. Em đang phân vân không biết có nên theo tour không, vì em muốn đi...
Top