What's new

Search results

  1. newmun

    Tìm người ghép đoàn đi Myanmar 31/12 - 5/1/2014

    Đoàn mình hiện có 8 người đã book vé đi Myanmar đợt tết dương 27/12 - 5/1/2014. Tuy nhiên hiện tại có 1 bạn ko thể join được cùng đoàn từ 27/12 mà sẽ đi sau, bay ngày 31/12 để ghép cùng đoàn chặng sau từ Bagan đến Inle. Do vậy bọn mình muốn tìm thêm 1 người để đi cùng bạn ý cho đỡ bỡ ngỡ Lịch...
Top