What's new

Search results

  1. leudulichvn

    [Chia sẻ] Dư 4 lều 4 người, bạn nào cần mượn để đi phượt thì liên hệ nhé - ưu tiên khu vực HCM

    Dư 4 lều 4 người, bạn nào cần mượn để đi phượt thì liên hệ nhé - ưu tiên khu vực HCM Mình xem các mục của diễn đàn nhưng không biết để cái này ở mục nào cho phù hợp, thôi thì cứ để tạm ở đây, nhờ mod xem giúp phù hợp mục nào thì chuyển qua giúp nhé. Mình mới soạn lại kho lều, có dư được 4 cái...
Top