What's new

Search results

  1. thocnep

    Có cách nào uống bia rượu không quá đà

    Theo em bác làm như vầy: 1. Một hai lần bác cắp vợ theo, đảm bảo những lần sau không thằng nào rủ bác đi uống nữa. Không rủ là ổn, bởi vì mấy ai ngồi uống một mình đâu. 2. Vào bàn nhậu, bác tổng tấn công mồi cấp tập. Bởi vì cảm giác no bụng cũng làm giảm việc ham uống. Thứ nữa, chén rượu đầu bao...
Top