What's new

Search results

  1. Huyne

    [Chia sẻ] Nhật Bản - Golden week 2015 - Hành trình mùa xuân chặng 2

    Hello bạn gấu và cả nhà, Hết dịch và Nhật sắp mở cửa lại cho du lịch tự túc rồi nên nhà mình đang tính quay lại ngắm sakura vào mùa golden week 2023 (lần trước mình đi là 2016 ngắm momiji). Dự kiến nhà mình sẽ đi 28/4, về 6/5, nên sẽ tập trung ngắm sakura ở hirosaki và hakodate. Xin phép bạn gấu...
Top