What's new

Search results

  1. lamer

    [Đã chốt đoàn] Chinh Phục Phansipan từ 9-12/4/2011 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương) Tuyến Cát Cát - Sín Chải

    Chinh Phục Phansipan từ 9-12/4/2011 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương) Tuyến Cát Cát - Sín Chải Mấy hôm trước em tìm thông tin cho chuyến leo Phansipang vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3) thì chưa thấy có đoàn nào. Ngày nghỉ Lễ năm nay rơi vào thứ 3, nghĩa là muốn chinh phục đỉnh FAN thì những ai đi làm hay...
Top