What's new

Search results

  1. C

    [Cung TM] Đi Pleiku-Kontum, thăm mái ấm Vinh Sơn (30-31/10/2010)

    Re: Đi Pleiku, thăm Biển Hồ, 30-31/10/2010 ko tham gia được nhưng vẫn đồng hành với chị Mơ qua từng trang hồi ức ngay từ lúc kêu réo lôi kéo, hi hi hi. Chụp thật nhiều hình cho em "đú" với nha chị Mơ và anh lengkeng ......
  2. C

    [Cung TM] Đi Pleiku-Kontum, thăm mái ấm Vinh Sơn (30-31/10/2010)

    Re: Về thăm em gái Pleiku má đỏ môi hồng có đôi măt Pleiku Biển Hồ đầy, 30-31/10/2010 gánh nặng gia đình, con thơ ..... hic hic . Ôi đam mê làm sao những chuyến phượt của các bạn qua từng trang hồi ức .........
Top