What's new

Search results

  1. Mundo

    Tìm bạn đồng hành (Sài Gòn - Buôn Mê - Pleiku - KonTum - Măng Đen)

    Tình hình là tết Tây được nghỉ 3 ngày, lên núi rừng Tây nguyên dón giao thừa thôi. Danh sách gạch cứng: Xế: 1. Tâm (Lê Phước Tâm) 2. Phú (Phượt Tôi) 3. Bảo (Nhật Bảo Trương) 4. Hòa (Ram Aset) 5. Hiếu (Hiếu Hello) 6. Lê Văn (Lê Văn) Ôm 1. Liễu (Dương Liêũ) 2. Ngân (Lý Ngọc Ngân)...
  2. Mundo

    Tìm bạn đồng hành cung Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang (Đảo Robinson): 5,6,7,8/11

    Đà Lạt Mùa Dã Quỳ - Đảo Robison đẹp tuyệt vời - 5 6 7 8/11 Hiện đoàn đã có 23 người (13 xế, 10 ôm), tuyển đến 30 người sẽ chốt nha các bạn. Ưu tiên ôm. Các bạn vào fb http://www.facebook.com/mit.lieu.3 hoặc vào group Layla phượt để cùng nhau thảo luận cũng như làm quen trước cho khỏi bỡ ngỡ...
Top