What's new

Search results

  1. N

    Có bác nào leo Zugspitze chưa?

    Em đọc thấy cũng nhiều bác đã từng phượt nước Đức, đặc biệt bác matador, silverhead biết nhiều về Munich, Salzburg. Nhưng có bác nào đã từng leo Zugspitze chưa ạ? Em chưa 1 lần đc nhìn thấy tuyết thực sự nó ra làm sao. Nghe đồn dãy alp trên đỉnh quanh năm có tuyết. Chuyến này em ở quanh quanh đó...
Top