What's new

Search results

  1. W

    Hàn Quốc đầu thu

    Mấy bộ phim Hàn Quốc làm mình chết mê chết mệt hơn 10 năm qua. Thế là mình quyết tâm book vé máy bay trên Kayak đáp chuyến bay Singapore Airline đến Seoul Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 9 năm 2015 vào lúc 6:00 pm cho một hành trình dài 9 ngày. Vào ngày 2 tháng 10 mình sẽ gặp lại Singapore Airline để...
Top