What's new

Search results

  1. keluhanh

    [Chưa chốt đoàn] TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH THUÊ XE TỰ LÁI KHÁM PHÁ BỜ TÂY MỸ DỊP TẾT ÂM LỊCH 2020

    Tôi có visa và đã tự thuê xe và tự lái muốn đi chung group với các bạn 090 năm sô 3 và 50
  2. keluhanh

    [Chưa chốt đoàn] Tìm 2 đồng bọn đi Châu Âu T6/2019 [cập nhật T3/2019]

    Tôi đã thuê xe ôtô và lái xe bên US 2 chuyến ( mỗi chuyến hơn 10 ngày ) và đã từng đi Âu Châu .....muốn tham gia chung với Group
Top