What's new

Search results

  1. zuiyang102

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    cho em khai lí lịch cái ạ: Tên: Trần Thị Thuý Dương(zuiyang là tên tiếng tàu của e ạ) *Giới tính: Nữ(có lúc thích cái giới tính của mình quá mà có lúc lại chỉ muốn đổi.khổ) *Ngày tháng năm sinh : 10/02/1991 *Nghề nghiệp : sinh viên(tương lai nghề của e là bán nước bọt kiếm tiền ạ) *Quê quán: Hải...
Top