What's new

Search results

  1. phungngo0907

    Myanmar-Thái-Lào dịp 30/4/2013

    Hi các bạn, mình dự định đi Myanmar-Thái-Lào từ 26/4-5/5 kết hợp hàng không và đường bộ ( chủ yếu là Myanmar), không biết có bạn nào đi dịp đó không, tụi mình kết hợp đi chung cho vui, hiện bên mình có 2 ng rồi. Lịch trình dự kiến như sau: 25/4: bay đêm sang KUL. 26/4: bay sớm từ KUL- Yangon. (...
Top