What's new

Search results

  1. K

    Bình minh trên Thảo Nguyên Xanh

    Tạm ứng trước thành quả để mọi người theo dõi... Mời mọi người kết bạn và xem full pic tại http://www.facebook.com/strongcuong ------------------------------ Nó cùng thằng bạn đã lên kế hoạch cho chuyến phượt đầu năm. Nói là kết hoạch cho oai vậy thôi, chứ 2 thằng cũng mới chỉ có ý tưởng và...
Top