What's new

Search results

  1. M

    [Đã đi] Tà Chì Nhù - một đại dương trên tầng trời (25-26/02)

    ui, mới mấy ngày ko lên mà rộn ràng nhỉ? Cuối tuần đúng dịp đi trekking Yên Tử rồi. Đang ấp ủ leo Fan nên chắc đành hi sinh chuyến này :( Cả nhà đi vui vẻ nhé
  2. M

    [Đã đi] Tà Chì Nhù - một đại dương trên tầng trời (25-26/02)

    Ồi, chốt đoàn nhanh khiếp... Bạn ơi, nếu có ôm nào đổi ý thì.... :D.... Nick YM: hang296 Mail: [email protected] sđt: 0984985844 (đây gọi là cố đấm ăn xôi, hehe) Thanks anyway
Top