What's new

Search results

  1. F

    [Hỏi đáp] Hỏi 1 số điều khi nhập cảnh singapore

    Các bạn cho mình hỏi bây giờ mình nhập cảnh singapore cần lưu ý điều gì vậy? - Số tiền tối thiểu phải mang là bao nhiêu vậy? ( vì mình book vé, khách sạn qua mạng rùi, nên mình tính chỉ mang 150SGD qua sing thui, chỉ để duy trì ăn uống trong 3 ngày và tham quan USS ) - Điện thoại, máy quay hay...
Top