What's new

Search results

  1. TomTT85

    Tìm Bạn Đồng Hành Đi El Nido - Philippine từ 3 - 7/3/2016 (5 ngày, 4 đêm)

    Tìm Bạn Đồng Hành Đi El Nido - Philippine từ 3 - 7/3/2016 (5 ngày, 4 đêm) Chào các bạn, Mình đã đặt vé đi El Nido Philippine từ ngày 3 - 7/3/2016 (5 ngày, 4 đêm). Lịch trình như sau, 3/3: đi chuyển đến sb Manila - Puerto Princessa - El Nido 4/3: Tour A 5/3: Tour C 6/3: Nacpna beach, Dagmay...
  2. TomTT85

    Tìm partners đi MALDIVES 11-14 March 2016 (3 ngày, 3 đêm)

    Chào mọi người, mình đã đặt vé đi Male (Maldives) và muốn tìm thêm bạn đi cùng như sau: 11 March 2016: Bay từ Singapore đi Male/ Tiger Air chuyến 9:20 sáng - 11:10 trưa đến nơi 14 March 2016: Bay từ Male về Singapore/ Tiger Air chuyến 11:55 trưa Lịch trình: 11 March: 11:10 trưa đến SB, đi...
Top