What's new

Search results

  1. B

    [Chia sẻ] Sầu riêng chiên Long Khánh

    Sầu riêng cuộn chiên giòn sẽ là một món hấp dẫn cho những ai nghiện sâu riêng ,khi cắn nhân sầu riêng hòa nguyện cùng với bột giòn tan, beo béo trong miệng và cho bạn cảm giác ăn rồi lại muốn ăn. Nhưng nếu muốn ngon nhất, nên chọn sầu riêng Long Khánh nhé. Cách Làm: Bột mì pha với bột nổi +...
Top