Search results

  1. C

    [Chưa chốt đoàn] Lập đoàn khám phá Chiang Mai (30/1-4/2/2020)

    Chào bạn, Mình là nữ, cho mình tham gia nữa có được không? cho mình tìm hiểu thêm với nha. Bạn có thể liên lạc mình qua sdt 0866902296. Mình xài whatsapp. Cám ơn bạn.
  2. C

    [Chưa chốt đoàn] TÌM BẠN NỮ ĐỒNG HÀNH ĐI SINGAPORE THÁNG 02/19

    Hi bạn, mình cũng muốn đi. Kế hoạch bạn sao? nếu được mình liên lạc với nhau để lên kế hoạch nha bạn. Cám ơn bạn.