Search results

  1. D

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi New Zealand (31/8 - 8/9/2019)

    Chào Các Bạn! Mình là nữ, ở HCM, không biết lái xe. Từng lang thang 1 mình ở Chau Au, Trung Á, DNA...Mình cũng đang có ý đinh đi NZ 1 mình vao thời gian T9 /2019. Tiện thấy có các bạn thi mình muốn đăng ký đi chung kỳ này cho xôm tụ. Xin liên hệ SDT= 0909260459. Ten Hanh