What's new

Search results

  1. L

    Xuyên Việt - Sài Gòn - Hà Giang - Khởi hành 10/1 dự kiến đi 1-2 tháng

    Mình tên Xuân Lập - 25 tuổi - ở Sài Gòn, quận 10 Kế hoạch của mình dự kiến 1 mình 1 xe đi ra Bắc vào khoảng ngày 10/1. Dự kiến mình đi qua Tết Ta lun, đi khoảng 1-2 tháng. Bạn nào có kế hoạch đi Xuyên Việt trong khoảng thời gian này có thể kết hợp đi chung với mình để cùng hỗ trợ nhau trong...
Top