What's new

Search results

  1. V

    Tìm bạn đồng hành HCM -SYD - MEL trong khoãng từ 8/3

    Chào các bạn, mình là Vy, nữ, sn 1985. Mình đã xin được visa Úc và hết hạn visa vào đầu t4. Nên quyết định vi vu trời úc khoang 10 ngày trong t3 Hiện tài mình thấy vé mb khá rẻ, bay hcm - syd ; mel - hcm, vơi tổng thiệt hại khoãng 8.4tr Cho nên rủ rê lập nhóm đi giải ngố Mình chưa lên lịch trình...
Top