Search results

  1. Judy

    Rủ rê đi Bụi Cambodia (7 - 14/11/2010)

    Do đã lỡ kế hoạch đi Cam từ tết con Hổ, rồi lại hủy chuyến tháng 10 do tham lam muốn ở lại HN coi kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, nên i em di dời chuyến đi Cam sang tháng 11, vé đã book, sếp cũng đã kí giấy cho nghỉ, mọi thứ cũng chuẩn bị đầy đủ nhưng mà còn có mỗi một mình i em từ HN đi nên thấy...