Search results

  1. B

    [Chia sẻ] Chia sẻ kinh nghiệm phượt Bắc Âu, chủ yếu là Nauy

    Em là chủ nhân của topic: https://www.phuot.vn/threads/157639-Ngh%E1%BB%89-Vi%E1%BB%87c-C%C3%B4-g%C3%A1i-%C4%91%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-tr%E1%BB%9Di-%C3%82u-68-ng%C3%A0y-nh%C6%B0ng-kh%C3%B4ng-c%C3%B4-%C4%91%C6%A1n-2500e. Sau 2 năm, dòng đời đưa đẩy thế nào mà em lại lên đường đi châu Âu một lần nữa...
  2. B

    [Chia sẻ] Nghỉ Việc, Cô gái độc hành trời Âu 68 ngày nhưng không cô đơn, 2500e

    Nghỉ Việc, Cô gái độc hành trời Âu 68 ngày nhưng không cô đơn, 2500e Chào mọi người, em chỉ là một cô gái bình thường, thích đi du lịch một mình. Thường xuyên lên trang web phượt để tìm hiểu các chuyến đi. Đây có thể nói là chuyến đi dài nhất với nhiều trải nghiệm tuyệt với nhất đến hiện tại...