Search results

  1. Takeo Roman O

    [Tổng hợp] Nam Mỹ 2011!!!

    Em dự định làm một chuyến nam Mỹ vào sang năm khoảng 3, 4 tháng. Không biết co bác nào có cùng plan không. Hơn nữa những ai đã đi nam Mỹ rồi, please any suggestion. Cám ơn!