Search results

  1. A

    Xin hỏi về đi du lịch bụi ở Bắc Hàn

    Chào các bạn, Mình đang có kế hoạch đi bụi Bắc Hàn trong năm nay nhưng chưa biết nhiều lắm về đất nước này. Xin hỏi bạn nào có kinh nghiệm hoặc đi rồi cho mình ít thông tin nhé! Thanks:)