What's new

Search results

  1. lebichtrungkien

    Hội An siết chặt việc thu phí tham quan

    Trời ơi từ hồi nào đi du lịch qua Hội An lại phải trả tiền... Loạn quá. Thế này thì chỉ mất khách thôi. Ngẫm sự việc mà buồn :( Có bạn bè quốc tế tới thăm Việt Nam nhiều khi phải xấu hổ về những chuyện thế này. Hy vọng trong thời gian tới sự việc này sẽ được giải quyết để hình ảnh Việt Nam trở...
Top