Search results

  1. taodan

    [Chia sẻ] Từ Boston đi Florida

    Tháng 5 nầy em có khoảng 1 tuần để rong ruổi từ Boston-Florida, xe em sẽ thuê tại Boston. Đi 4 người, có 2 người lái xe. Lần đầu tiên em lái xe đi xa trên đất Mỹ nên nhờ các bác giúp đở về kinh nghiệm, và nhất là những đểm nghỉ chính thì sẽ thăm những đâu và địa chỉ ăn ngủ nữa. Đặt biệt ở...
  2. taodan

    Hồng-Kông tháng 11.2009

    Em dự định đầu tháng 11.2009 làm một chuyến bụi vài ngày HK, bác nào có nhã hứng đi cùng thì alo cho em nhé. Chổ ăn ở ra sao nhờ các bác chỉ vẻ dùm. em ở TP.HCM 0936 388 399. Mong được sự chỉ dẫn của các bác.