Search results

  1. Vietmaster94

    [Chưa chốt đoàn] Tuyển bạn phượt chiều Hội An - Huế or Đà Nẵng Huế!!!

    Ngày mai mình có đi 1 chuyến từ Hội An về Huế. Không biết có bạn nào đi cùng chuyến không? Mình đi về Huế sẽ bay về Hà Nội nên sẽ là kiểu đem con bỏ chợ. Bạn nào có tiện chuyến thì ghép đi cùng cho vui. Muốn lên đèo Hải Vân checkin cái. Hôm bữa đi bị dính mưa nên chẳng thấy gì mấy. Vẫn muốn đi...