Search results

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] Lập nhóm phượt tây bắc tháng 12 bằng ô tô

    Hi mọi người, nhóm công ty a có 4 anh em có kế hoạch đi phượt tây bắc tháng 12. Di chuyển bằng oto cá nhân, do chưa ai có kinh nghiệm đi tây bắc nên muốn tìm mấy bạn nữa thích phượt hoặc đã từng đi tây bắc để dẫn dắt và lo việc hậu cần. Mọi chi phí đi lại ăn ở nhóm nam lo hết. Mục đích là làm từ...