Search results

 1. R

  [Chia sẻ] Nhật ký Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già (07/2019)

  thế nào cũng ngồi bàn chính trị cho xem
 2. R

  [Chia sẻ] Nhật ký Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già (07/2019)

  yên minh dòng suối trên đường đi hà giang
 3. R

  [Chia sẻ] Nhật ký Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già (07/2019)

  ngôi nhà trình tường núi đồi cô gái xinh đẹp một đôi
 4. R

  [Chia sẻ] Nhật ký Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già (07/2019)

  Mèo Vạc Quán cafe Panorama Mã Pi Lèng mọi người trên quán checkin quán nó đây
 5. R

  [Chia sẻ] Nhật ký Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già (07/2019)

  em góp tấm nữa ở Yên Minh cầu Cán Tỷ bé gái dốc Thẩm Mã
 6. R

  [Chia sẻ] ANNAPURNA CIRCUIT - THEO DẤU HY MÃ LẠP SƠN

  so sánh annarpurna circuit và everest base camp thì cung nào đẹp hơn ạ ? em thấy Everest base camp có vẻ nhiều tuyết hơn, nếu muốn săn tuyết
 7. R

  [Chia sẻ] Hà Giang, lần đầu tôi đến

  Dốc Thẩm Mã chân dung cô bé ở trạm dừng chân dốc Thẩm Mã
 8. R

  [Chia sẻ] Hà Giang, lần đầu tôi đến

  em góp tấm ảnh cầu Cán Tỷ
 9. R

  [Chia sẻ] Nhật ký Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già (07/2019)

  Bác chụp ảnh đẹp quá, em cũng có cái ảnh ở đúng chỗ này, nhưng vừa đi vừa chup nên hơi rung