What's new

Search results

  1. J

    Leo núi Chứa Chan (10-11/8/2013)

    Chào cả nhà, em là lính mới. Cuối tuần này, dự là em và 2 đứa bạn của em sẽ leo ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ này. Em có tìm hiểu và nghe phong thanh rằng đường cột điện lên đỉnh đã bị cấm. Các bác có thể chia sẻ cho em 1 vài thông tin được không? Em cảm ơn.:D:D:D:D
Top