Search results

  1. D

    [ PHƯỢT & TỪ THIỆN ] ẤM ÁP VÙNG CAO - Các bản nghèo Sapa

    Hiện nhóm phượt mình đang kêu gọi tình nguyện tham gia & ủng hộ từ thiện cho trẻ em ở các bản nghèo ở quanh khu vực Sapa. Rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bạn CÁC ĐỒ ỦNG HỘ GỒM : - Mì ăn liền, muối,mì chính, bánh kẹo… - Quần, áo, giầy dép, ủng, chăn, màn……… - Đồ dùng học tập...