Search results

  1. didaydo

    Leo núi Tam Đảo ngày 23/02/2015

    Đầu năm mình muốn khởi hành bằng một chuyến leo núi, không có điều kiện để đi xa nên dự định sẽ leo Tam đảo. Dự định chiều mùng 4 22/2 xuất phát lên Tam đảo, nghỉ đêm, chơi ở thị trấn. Ngày 23/2 đi qua gác kiểm lâm vào chân núi tiến hành trek. Lượng sức chung cả đoàn nhưng cố gắng mục tiêu lên...