Search results

  1. ngocnl

    [Đã chốt đoàn] Hà Giang của đội Gà Leo Núi 2-9-2010

    5 ngày 4 đêm Ngày 1: HN - Hà Giang (t5- 2/9) (đoàn gà tụ tập --- xe cộ) Ngày 2: ha giang- hsp- xi man- quang ba (t6) Ngày 3:Quản bạ - Yên Minh (ăn trưa) - Phố Cáo - Sủng là - Nhà Vương - Lũng cú - Sà phìn - Đồng Văn (t7 chợ ở Quảng Bạ) Ngày 4. Đồng Văn – Mèo vạc về Hà Giang (Có đoàn từ Đồng...