Search results

  1. O

    Trao đổi về Visa du lịch Châu Âu (Phần 3)

    Re: Thông tin Visa Châu Âu (Phần 3) Chào các bạn. Mình mới đăng ký online visa đi Anh. Nhưng trong lúc khai form mình đã đánh dấu nhầm và đã ký tên. Đến mục thanh toán họ bắt thanh toán loại visa 5 năm. Nhưng mình chỉ muốn đi 10 ngày thôi. Làm sao mình sửa lại thông tin? Hay làm lại 1 bản đăng...