Search results

  1. P

    [Chia sẻ] Lập team đi phượt bằng xe đạp từ Hà Nội để giảm cân và du lịch kết hợp

    Mình muốn lập một nhóm phượt bằng xe đạp mục đích là giảm cân hiệu quà, tăng độ bền, sức dẻo dai. Yêu thích khám phá du lịch là động lực .... Vì chưa có kinh nghiệm nên mình muốn thử một tour ngắn trước từ Hanoi vào Huế theo cung đường men theo biển. Thời gian là trong tháng 2/2019.