Search results

  1. T

    [TP HCM] Hướng dẫn thủ tục hợp thức hóa nhà đất từ giấy tờ tay

    Hợp thức hòa nhà đất từ giấy tờ tay là nhu cầu cấp thiết của nhiều người. Vì hình thức mua bán bằng giấy tờ tay, quy định trước đây là không hợp pháp. Tuy nhiên, những năm gần đây đã được nới lỏng giúp thủ tục hợp thức hóa nhà đất từ giấy tờ tay được dễ dàng hơn. Các bước thực hiện thủ tục...
  2. T

    [TP HCM] Quy định mức án phí tranh chấp đất đai

    Án phí tranh chấp đất là khoản tiền cần đóng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp nhà đất tại tòa án. Một trong các bên liên quan sẽ phải nộp khoản phí này. Ai là người nộp và nộp bao nhiêu tiền đều đã được nêu tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Cụ thể sẽ...