Search results

  1. S

    Thương nhớ Đồng Văn

    Ảnh về Đồng Văn đẹp, văn về Đồng Văn hay, nhưng sao thơ về Đồng Văn khiên cưỡng thế nhỉ? Nếu Đồng Văn không phải là miền đất của thơ thì xin các bạn, hãy để Đồng Văn mộc mạc như vẫn từng xưa nay, đừng ướt át hóa những phiến đá khô cằn. Việc chuyển chợ Đồng Văn không ghê gớm như các bạn đang suy...