Search results

  1. proftraveller

    [Chia sẻ] Du hí Đông Đức và Praha - tháng 11 2009 nay mới kể

    Tình hình là máu phượt của mình thì có thừa, đã theo dõi nhà phượt mình từ lâu nhưng trước giờ ko có time lang thang, chỉ sau chuyến công tác Âu Châu vừa rồi máu phượt mới lên Não nhiều hơn... :)):)):)) Giờ có nhiều time hơn nên đã phượt được nhiều hơn, nhưng để kể với các phượt đồng chí thì sẽ...